تحقیق و بررسی شیر و ميزان مصرف شير - مراحل تولید شیر

تحقیق و بررسی شیر و ميزان مصرف شير - مراحل تولید شیر

تحقیق و بررسی شیر و ميزان مصرف شير - مراحل تولید شیر

فرمت فایل : word

تعداد صفحه : 101

ميزان مصرف شير وفرآورده هاي آن يکي از مهمترين شاخص هاي توسعه فرهنگي به شمار مي آيد که بر اساس يافته هاي علمي مصرف ساليانه 200ليتر از اين ماده غذايي ارزشمند علاوه بر رشد وسلامت جسمي افراد موجب ارتقاء هوش وقدرت فراگيري انسان مي شود، به طوريکه تغذيه صحيح ومناسب،ويژه دردوران کودکي ونوجواني تأثيري ماندگاردرطول زندگي انسان دارد مصرف شير به عنوان الگوي مناسب غذايي مي تواند به نحو چشمگيري از بيماري هاي غير عفوني مانند :

قلب وعروق، سرطان ،ديابت، پوکي استخوان، سنگ کليه وصفرا جلوگيري نمايد

کمبود مصرف شير ضمن جلوگيري از رشد کامل باعث عدم تغذيه سلولي وعوارض بسياري از جمله کاهش بهره وري مي شود

مباحث : 

اهميت لبنيات از ديدگاه تغذيه، کشاورزي واقتصادي

پروتئين هاي محلول

ويسکوزيته شير

لاکتوز يا قند شير

ميکروبيولوژي شير

 اهميت موجودات ذره بيني 

 انواع سيستم هاي UHT

اصول پنير سازي وعمل آوردن پنير

مراحل اصلي پنير سازي


دسته:

تحقیق و بررسی شیر و ميزان مصرف شير - مراحل تولید شیر

خرید آنلاین